10 Feb Masă rotundă privind stabilirea reţelei naţionale în domeniul adaptării la schimbările climatice

Autor Publicat în Știri Vizualizat 1250 ori

Asociația Obștească „EcoContact” a organizat vineri, 10 februrie, o masă rotundă privind stabilirea reţelei naţionale în domeniul adaptării la schimbările climatice.

Evenimentul face parte din proiectul „Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”, finanțat de Uniunea Europeană, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Crucea Roșie Austriacă. Proiectul își propune să dezvolte capacitatea reţelei naţionale a organizațiilor non-guvernametale de a contribui eficient la procesele de elaborare a politicilor naționale și locale în domeniul Adaptării la Schimbările Climatice, sensibilizare și educație privind impactul schimbărilor climatice precum și buna guvernare de mediu în Republica Moldova.

În cadrul evenimentului a avut loc atît prezentarea detaliată a rezultatelor programului cu referinţă la procesul de adaptare la nivel local, măsurile implementate şi cele în proces de implementare în zonele pilot, cît și identificarea paşilor iniţiali și discuție pe marginea subiectului de stabilire/oficializare a reţelei naţionale OSC în domeniul adaptării la schimbările climatice.

Mai jos puteți audia prezentările și discuțiile care au avut loc în cadrul evenimentului: